Stat de Personal 2024

31.03.2024

Statul de funcții 2023

30.09.2023

31.03.2023

Statul de funcții 2022

30.09.2022

31.03.2022

Statul de funcții 2021

30.09.2021

31.03.2021

Statul de funcții 2020

30.09.2020

31.03.2020

Statul de funcții 2019

30.09.2019

Statul de funcții 2018

31.03.2018

Bugetul unității pentru anul 2018

Bugetul de stat

Bugetul local

Bugetul local – venituri proprii