Proiecte extrașcolare

Educația pentru valori sau formarea caracterului constituie prin excelență un domeniu care necesită o abordare cross-curriculară. Educația pentru valori trebuie să ofere elevilor un set de valori și reperere axiologice general umane pentru ca după aceea să-i poată pune în situația de a decide care sunt valorile acceptabile, soluțiile dilemelor moral-comportamentale dizerabile.

Scopul proiectului

Proiectul urmărește îmbunătățirea competențelor socio-emoționale, competențelor relaționare, competențelor comunicării verbale și nonverbale, stimularea creativității prin asimilarea modelului comportamental de bun caracter în practicile educative cu elevii, stimularea implicării voluntare a elevilor în activități recreativ-instructive cu promovarea și valorizarea potențialului individual și de grup a acestora, precum și însușirea pe termen scurt și lung a unor alternative real-educative de petrecere a timpului liber în mod plăcut și util

Activitățile proiectului

Proiectul invită prin activitățile sale, elevii și profesorii care conștientizează necesitatea unei cunoașteri autentice a lumii și a sinelui, să se prindă în mirajul perceperii proprii, a lumii și interiorizării valorilor. Tematica activităților educative este așezată sub semnul educației pentru valori autentice. Fiecărei luni calendaristice i se atribuie o valoare generatoare de comportamente și atitudini.

Obiectivele proiectului

 • cultivarea valorilor umane clasice elevilor din unitățile de învățământ
 • dezvoltarea climatului organizațional și promovarea unui mediu armonios, sigur și sănătos
 • sensibilizarea cu privire la nevoile comunității și implicarea activă în viața cetății
 • stimularea și dezvoltarea stimei de sine, a comunicării interpersonale și a relaționării
 • dezvoltarea laturii relațional-valorice a personalității elevilor prin activități desfășurate în școală și în afara ei
 • cultivarea sensibilității elevilor față de valorile morale
 • antrenarea cadrelor didactice în organizarea activităților extracurriculare
 • îmbogățirea orizontului cultural și spiritual al elevilor
 • stimularea creativității artistice a elevilor și a cadrelor didactice
 • exersarea deprinderilor artistice

. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Activități desfășurate la nivelul Colegiului Economic ”Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia

Decembrie 2018 – OMENIE

Ianuarie 2019 – DREPTATE

Februarie 2019 – TOLERANȚĂ

Martie 2019 – VIRTUTE

Aprilie 2019 – PUNCTUALITATE

Mai 2019 – RESPECT

Rezultate proiect

 • raport intermediar
 • raport final
 • revista

Rolul patrimoniului romanesc in consolidarea identitatii europene

Sub egida Biroului de Informare al Parlamentului European in Romania si Ministerul Educatiei Nationale se va desfasura concursul EUROSCOLA, editia 2017-2018 sub titlul generic Rolul patrimoniului romanesc in consolidarea identitatii europene

Colegiul Economic Dionisie Pop Martian Alba Iulia va participa la concurs cu proiectul

Cetatea Bastionara Alba Carolina

Obiectivul proiectului

Obiectivul proiectului consta in reliefarea rolului Cetății Bastionare Alba Carolina, ca și patrimoniu cultural, în promovarea diversității culturale, a dialogului intercultural și a coeziunii sociale, în dezvoltarea locală și regională dar și în relațiile externe ale Uniunii. De asemenea se dorește conștientizarea și responsabilizarea elevilor cât și a publicului cu privire la patrimoniul local, la rolul acestuia în promovarea diversității culturale la nivel european cât și la conservarea lui pentru generațiile viitoare.

Stadiile proiectului

 • elaborarea prezentarii obiectivului in limba romana
 • realizarea si selectarea imaginilor de prezentarea a obiectivului
 • realizarea filmarii
 • conceperea materialelor promotionale
 • incheierea unui contract de colaborare cu Primaria pentru promovarea imaginii obiectivului Cetatea Bastionara Alba Carolina

Echipa proiectului Profesori coordonatori: Cacovean Simona, Cetean Emil

Elevi:

 • Drâmbărean Ana Maria
 • Nemety Ada
 • Broscățan Andrei
 • Galdea Irina
 • Dragomir Naomi
 • Ghiță Alexandru
 • Beldean Ioana
 • Pașca Andrei
 • Degan Paul
 • Gordiță Ioan Rareș
 • Suciu Andra Ioana
 • Mocean Silvia Cristiana
 • Nedelcu Mario Robert
 • Iagăr George Alexandru
 • Hopârtean Cosmin Constantin
 • Albu Amalia Nicoleta
 • Huta Iulia Cristina
 • Neag Carmen Ionela
 • Florea Alexandra Mihaela
 • Șipoș Ariana Ștefania
 • Petruse Florina Alexandra
 • Șandru Răzvan
 • Bolca Valentin
 • Negruțiu Sorana

Cercetarea cu tema ”CONSIDERAȚII PRIVIND OPORTUNITATEA AMENAJĂRII UNUI AQUALAND ÎN MUNICIPIUL ALBA IULIA” s-a desfășurat în perioada octombrie 2017- februarie 2018, având ca partener Universitatea ,,1 Decembrie 1918” Alba Iulia, și reprezintă un studiu de oportunitate plecând de la ideea Primăriei Alba Iulia de a construi un aqualand în oraș. Abordarea temei poate fi și de natura unei cercetări de marketing prin metodele utilizate, prin obiectivele stabilite și prin rezulatele obținute.

Metoda de cercetare

Metoda de cercetare folosită a fost ancheta pe bază de chestionar realizat cu ajutorul platformei GoogleDocs, care a permis apoi interpretarea rezultatelor, realizarea graficelor și efectuarea unor corelații. Pentru a afla părerea liceenilor din Alba Iulia, am apelat la un chestionar on – line care conține 19 intrebări, de tip închis, de tip deschis, de control etc, stabilite împreună cu specialiști ai Universității ,,1 Decembrie 1918”. Chestionarele au fost trimise unui număr de 206 elevi din clasele IX-XII ai liceelor din oraș cu vârste cuprinse între 15-19 ani, cu domiciliul în mediul urban și rural, prin intermediul e-mailul, am primit 159 răspunsuri valide iar rezultatele cercetării s-au bazat pe aceste răspunsuri.

Obiectivele proiectului

O1. amplasarea optimă a acestui obiectiv în interiorul orașului,

O2. disponibilitățile financiare ce pot fi consumate într-o astfel de locație,

O3. timpul alocat frecventării aqualandului într-o săptămână,

O4. timpul efectiv petrecut într-o zi, într-o astfel de locație,

O5. avantajele și dezavantajele ce decurg din existența unui astfel de complex în interiorul orașului.

Concluziile proiectului

 • Necesitatea construirii unui complex de agrement de tip aqualand în Alba Iulia
 • Un orizont de deplasare destul de limitat pentru repondenți în a vizita și petrece timp liber într-un complex de tip aqualand
 • Preț de intrare mai scăzut la complex și o cheltuială medie de 30-50 lei la o ieșire
 • Înființarea unei linii de transport local spre locația aleasă
 • Se impune respectarea unor norme de integrare peisagistică precum și rezolvarea problemelor ce țin de aducțiunea de apă pentru aqualand

Scopul proiectului

Scopul acestui studiu de oportunitate a fost acela de a afla opinia unui segment de consumatori ( populația școlară din oraș ) cu privire la oportunitatea realizării unui complex de agrement de tip aqualand în orașul Alba Iulia

Rezultatele cercetării au fost aduse și la cunoștința oficialităților Primăriei din Alba Iulia, au fost prezentate în cadrul unei comunicări la Conferința Naționala de Geografie din 01.06.2018, Alba Iulia și la Simpozionul Național ”Geografia spațiului etnocultural românesc” – Orăștie, 20.10.2018

Anexe

Chestionar

Prezentare ppt