Acreditare Erasmus+ VET – Cod de acreditare VET Erasmus+: 2021-1-RO01-KA120-VET-000047039

Contract de finanţare numărul: 2023-1-RO01-KA121-VET-000134819

Perioada de derulare 01.06.2023 – 31.08.2024 – 15 luni

CADRUL LEGAL

Mobilitatea elevilor de la Colegiul Economic “Dionisie Pop Martian” Alba Iulia, prin Programul european Erasmus+, se desfasoara conform prevederilor stipulate în:

 • Regulamentul (UE) nr. 2021/817 al Parlamentului European şi al Consiliului, din 20 mai 2021, de instituire a Programului „Erasmus+”: Programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport, referitor la stabilirea cadrului juridic al Programului Erasmus+ in perioada 2021-2027, precum și cu privire la Programul anual de lucru 2023 al Erasmus+ (C(2022)6002);
 • Ghidul Programului Erasmus+ 2023;
 • Apelul Național la propuneri de proiecte 2022, actualizat la data de 14 martie 2023.

Concursul de selecție se organizează în conformitate cu prevederile din Contractul de finantare numarul 2023-1-RO01-KA121-VET-000134819 încheiat între Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale si Colegiul Economic “Dionisie Pop Martian” Alba Iulia, in calitate de beneficiar.

Responsabilitatea organizării și respectării etapelor de selecție revine instituției de învățământ preuniversitar Colegiul Economic “Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia. Procesul de selecție respecta principiile transparentei, al evitării conflictului de interese, al nediscriminării.

Scopul procedurii

Procedura prezinta modalitatea de selectie – obiectiva, transparenta, nediscriminatorie, cu sanse egale si prin evitarea conflictului de interese a elevilor apartinand grupului tinta, care vor participa la mobilitatea organizata prin proiectul Erasmus+ implementat de Colegiul Economic “Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia – unitate de învățământ preuniversitar acreditata Erasmus+. Vor fi selectați elevii care vor participa la programul pentru formare profesionala corespunzător mobilității, care se va desfășura în Spania, la Valencia și Malaga, în anul școlar 2023 – 2024.

Procedura evita conflictul de interese si se aplica tuturor elevilor de la Colegiul Economic “Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia, care doresc sa participe la mobilitatea organizata prin proiect, in urma înscrierii voluntare în procesul de selecție.

Se vor selecta elevii din Colegiul Economic “Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia, beneficiari ai mobilității în Spania – 28 de elevi titulari, în 4 fluxuri cu 8 rezerve (2/2/2/2), din care:

 

 • 21 de elevi de la liceul tehnologic, Nivel 4:
 • Domeniul de pregătire profesională Turism și alimentație, calificarea profesională Tehnician în turism/Nivel 4, clasa a XI-a, un flux cu 7 stagiari VET titulari și 2 rezerve, cu 1 însoțitor;
 • Domeniul de pregătire profesionala Comerț, calificarea profesionala Tehnician în comerț/Nivel 4, clasa a X-a – 7 stagiari VET titulari și 2 rezerve, cu 1 însoțitor;
 • Domeniul de pregătire profesionala Turism și alimentație, calificarea profesională Tehnician în gastronomie/Nivel 4, clasa a XI-a – 7 stagiari VET titulari și 2 rezerve, cu 1 însoțitor;
 • 7 elevi de la scoală profesionala – calificare Nivel 3:
 • Domeniul de pregătire profesionala Turism și alimentație, calificarea profesională Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație clasa a XI-a/Nivel 3 – 7 stagiari VET titulari și 2 rezerve, cu 1 însoțitor.

 

Sunt organizate activități de pregătire practică în mobilitate, 6 ore/zi.

Durata mobilității: 12 zile + 2 zile de călătorie pentru fiecare flux. În funcție de programul mijloacelor de transport internațional aerian se poate mări, cu o zi sau mai multe zile, timpul aferent organizării mobilității europene.

Grupul țintă

Elevii selecționați vor avea capacitatea ca, pe baza pregătirii pedagogice, culturale, pentru managementul riscurilor și lingvistice, prin competențele dobândite ca urmare a participării la mobilitate, sa valorizeze și să implementeze cunoștințele prin:

– realizarea de activități practice într-o instituție de formare/companie din Spania;

– promovarea rezultatelor mobilității;

– îmbunătățirea capabilității de utilizare a tehnicilor IT în domeniul specific.

Profilul grupului țintă :

28 de elevi, care vor participa la un stagiu de pregătirea practica în Spania, în companii din Valencia și Malaga în anul școlar 2023 – 2024.

Rezultate Concurs Selecţie Grup Țintă Proiect Erasmus+ Anul 2023 – 2024

Rezultate – Înainte de contestaţii Rezultate dupa contestatii Rezultate finale selectie GT

Contract de finanţare numărul: 2022-1-RO01-KA121-VET-000060329

PROIECT finanțat prin Programul ERASMUS +
Actiunea cheie 1 – Formare profesionala (VET)
ACREDITARE 2021 – 2027 – Anul I
Cod de acreditare VET Erasmus+: 2021-1-RO01-KA120-VET-000047039
Contract de finantare numarul: 2022-1-RO01-KA121-VET-000060329

Perioada de derulare: 01.06.2022 – 31.08.2023 – 15 luni

Mobilitatea elevilor de la Colegiul Economic “Dionisie Pop Martian” Alba Iulia, prin Programul european Erasmus+, se desfășoară conform prevederilor stipulate în:

 1. Regulamentul (UE) 2021/817 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2021 de instituire a acțiunii „Erasmus+”: Programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport ( 1 ), referitor la stabilirea cadrului juridic al Programului Erasmus+ in perioada 2021-2027;
 2. Ghidul Programului Erasmus+, versiunea valabila pentru 2022;
 3. Apelul national la propuneri de proiecte Erasmus+ 2022.

Concursul de selecție se organizează în conformitate cu prevederile din Contractul de finantare numarul 2022-1-RO01-KA121-VET-000060329 încheiat între Agentia Naționala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale si Colegiul Economic “Dionisie Pop Martian” Alba Iulia, în calitate de beneficiar.

Responsabilitatea organizarii si respectarii etapelor de selecție revine institutiei de învățământ preuniversitar Colegiul Economic “Dionisie Pop Martian” Alba Iulia. Procesul de selecție respecta principiile transparenței, al evitării conflictului de interese, al nediscriminării și al tratamentului egal.

Obiectivele specifice

OS1 : Adaptarea ofertei educaționale la cerințele pieței muncii prin creșterea competenței absolventilor prin stagii de practică pt 71 stagiari și formare pt 2 profesori în 15 luni

OS2 : Îmbunatățirea mecanismelor pt facilitarea accesului la educație/ocuparea unui loc de muncă prin cresterea performanței profesionale/71 de stagiari VET și 2 profesori în domeniul Servicii în 15 luni

OS3 : Facilitarea accesului la educație/prevenirea/reducerea abandonului școlar prin mobilitatea europeana a 71 stagiari și 2 profesori, prin promovarea metodelor activ-participative online în 15 luni

OS4 : Creșterea nivelului de competenta a capitalului uman prin mobilitate/71 stagiari și dezvoltarea competentelor metodice/de specialitate ale personalului didactic/2 profesori, DPP Servicii în 15 luni

OS5 : Creșterea nivelului internationalizarii CEDPM, dezvoltarea, diversificarea si cresterea eficientei relatiilor de parteneriat prin mobilitatea europeana a 71 de stagiari si 2 profesori, în 15 luni

Grupul țintă

Elevii selecționați vor avea capacitatea ca, pe baza pregătirii pedagogice, culturale, pentru managementul riscurilor si lingvistice, prin competentele dobândite ca urmare a participării la mobilitate, sa valorizeze și să implementeze cunoștințele prin:

 • realizarea de activități practice într-o instituție de formare/companie din Spania;
 • promovarea rezultatelor mobilității;
 • îmbunătățirea capabilității de utilizare a tehnicilor IT in domeniul specific.

Profilul grupului țintă :

 • 71 de elevi, care vor participa la un stagiu de pregătirea practica în Spania, în companii din Valencia și Granada în anul școlar 2022 – 2023.

Rezultate Concurs Selecţie Grup Țintă Proiect Erasmus+ Anul 2022 – 2023

Înainte de contestaţii După contestaţii Rezultate finele selecţie

2018-1-RO01- KA102-048454- SMART – Tineri competenți pe piața muncii europene

2018-1-RO01- KA102-048454- SMART – Tineri competenți pe piața muncii europene

Titlul proiectului: SMART – Tineri competenți pe piața muncii europene
Numărul proiectului: 2018-1-RO01-KA102-048454
Data începerii proiectului: 01.10.2018
Durata proiectului: 18 luni

Obiectivul general

Cresterea nivelului de competenta al elevilor, in domeniile de pregatire profesionala: Turism si alimentatie si Economic, pentru incadrarea pe un loc stabil pe piata muncii.

Obiectivele specifice

OS1 Cresterea nivelului de pregatire profesionala prin stagii de practica in companii europene pentru 28 stagiari VET, prin activitati practice in companii din Spania, Granada, domeniul Turism si alimentatie, calificarea Tehnician in turism, 2 fluxuri (flux 1 și flux 4) cu durata de 21 de zile fiecare, cu 4 profesori insotitori, timp de 18 luni.

OS2 Cresterea nivelului de pregatire profesionala prin stagii de practica in companii europene pentru 28 stagiari VET, prin activitati practice in companii din Spania, Valencia, domeniul Turism si alimentatie, calificarea Tehnician in gastronomie, 2 fluxuri (flux 6 și flux 7) cu durata de 21 de zile fiecare, cu 4 profesori insotitori, timp de 18 luni.

OS3 Cresterea nivelului de pregatire profesionala prin stagii de practica in companii europene pentru 14 stagiari VET, prin activitati practice in companii din Spania, Granada, domeniul Turism si alimentatie, calificarea Organizator banqueting, 1 flux (flux 3) cu durata de 21 de zile, cu 2 profesori insotitori, timp de 18 luni.

OS4 Cresterea nivelului de pregatire profesionala prin stagii de practica in companii europene pentru 28 stagiari VET, prin activitati practice in companii din Portugalia, Montijo, pentru domeniul Economic, pentru calificarea Tehnician in activitati economice, 2 fluxuri (flux 2 și flux 5) cu durata de 21 de zile fiecare, cu 4 profesori insotitori, timp de 18 luni.

OS5 Cresterea nivelului de competenta prin validarea rezultatelor obtinute de 98 de stagiari VET, ca urmare a participarii la programul Erasmus+ mobilitate VET, in parteneriat European, dobandirea de abilitati lingvistice, gandire critica, timp de 18 luni.

Grupul Țintă

98 stagiari VET, clasa a XI-a, domeniile de pregatire profesionala: Turism si alimentatie, pentru calificarea Tehnician in turism, calificarea Tehnician in gastronomie, calificarea Organizator banqueting, domeniul Economic–calificarea Tehnician in activitati economice