Proiectul European GET UP AND GOALS! presupune dezvoltarea unei rețele internaționale de învățare și școli active pentru ODD-uri, cu intenția de a sprijini aplicarea Agendei 2030 a Națiunilor Unite în școli, în conformitate cu Planul privind Educația pentru Durabilitate elaborat de Ministerul Educației și Ministrul Afacerilor Externe din România.

Proiectul este implementat de către COMITATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO DEI POPOLI (C.I.S.P.) și European Academy (www.europeanacademy.ro) cu desfășurare pe 3 ani.

Tematici abordate- în conformitate cu obiectivele Agendei 2030:

 • Migrație (Obiectivul nr. 10)
 • Probleme legate de Gen (Obiectivul nr. 5)
 • Inegalitatea Internațională și Foametea (Obiectivul nr. 1/nr. 10)
 • Probleme Climatice (Obiectivul nr. 13)
 • Munca decentă și creșterea economică (Obiectivul nr. 8)

Echipa de implementare

 • prof. Dincă Florin Cristian – coordonator
 • prof. Apolzan Nicolae Cosmin – geografie
 • prof. Simion Constantin Adrian – istorie
 • prof. Cacovean Simona – engleză / franceză
 • prof. Dobra Mirela Lavinia – prof. documentarist

Activități

 • Ianuarie 2019 – întâlnire de lucru în cadrul proiectului– au fost stabilite echipele de implementare a proiectului pentru fiecare unitate de învățământ cooptată în proiect
 • Februarie 2019 – întâlnire de lucru în cadrul proiectuluiau fost realizate prezentări ale proiectului și modului de implementare a acestuia și s-au discutat aspecte privind temele mari care sunt abordate în cadrul proiectului
 • Martie 2019 – pregătirea seminarului Internațional din Olumuc, Cehia
  • International Teacher Seminar in Olomouc, Czech Republic – 21st-23rd March 2019
   din echipa Colegiului Economic Dionisie Pop Marțian Alba Iulia, domnul profesor Simion Constantin Adrian a participat la Olomouc (Cehia) la conferinta la care au luat parte reprezentați din toate țările implicate în proiect, alături de echipa de coordonare a proiectului. Conferința a fost structurată pe seminarii in door și out-door pe teme precum: dezvoltarea gândirii critice la elevi, implementarea transdisciplinarității, modele de bună practică privind prezentarea temelor proiectului la clasă, modalități de realizare a instrumentelor de învățare etc.. De asemenea participanții au realizat și o vizită de lucru la o unitate de învățământ din Olomuc.
 • Aprilie 2019 – training profesori implicați în implementarea proiectului