Colegiul Economic "Dionisie Pop Martian

Anunturi administrative

DPM Anunt Selectie Parteneri POCU

DPM Anexe Selectie POCU

DPM Raport Selectie Parteneri POCU

DPM Rezultate Finale Selectie Parteneri POCU

Detalii

Transparenta veniturilor salariale

Având în vedere prevederile art 33, alin. 1, din Legea 153/2017 privind Transparenta veniturilor salariale

(1) Toate autoritatile si institutiile publice enumerate la art. 2 alin.(1) si (3) vor publica la sediul propriu si pe pagina proprie de internet, in datele de 31 martie si 30 septembrie ale fiecarui an, si vor mentine publicata o lista a tuturor functiilor din autoritatile sau institutiile publice respective ce intra in categoria personalului platit din fonduri publice

Detalii

Documente manageriale

Planul de Acțiune al Școlii (PAS)

Detalii

Declarații de avere și interese

Detalii

Comunitate