Colegiul Economic "Dionisie Pop Martian

Transparenta veniturilor salariale

Având în vedere prevederile art 33, alin. 1, din Legea 153/2017 privind Transparenta veniturilor salariale

(1) Toate autoritatile si institutiile publice enumerate la art. 2 alin.(1) si (3) vor publica la sediul propriu si pe pagina proprie de internet, in datele de 31 martie si 30 septembrie ale fiecarui an, si vor mentine publicata o lista a tuturor functiilor din autoritatile sau institutiile publice respective ce intra in categoria personalului platit din fonduri publice

Detalii

Documente manageriale

Planul de Acțiune al Școlii (PAS)

Detalii