Colegiul Economic "Dionisie Pop Martian

Personal didactic

In constructie

Detalii

Perfectionare

In constructie

Detalii

Diriginti

În conformitate cu prevederile OMENCS nr. 5079/31.08.2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, art. 21, lit. h) și i), au fost desemnați profesorii diriginți și cadrele didactice membre ale consiliului clasei care preiau atribuțiile profesorului diriginte în condițiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp din motive obiective

Detalii

Planificare in sali

Repartizare formațiuni de studii în sălile de clasă

Detalii

Echipa manageriala

In constructie

Detalii

Consiliul de administratie

Consiliul de administrație este constituit și funcționează în baza OMEN nr. 4619/22.09.2014 pentru aprobarea Metodologiei - cadru  de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare

Detalii

Comunitate