Colegiul Economic "Dionisie Pop Martian

Absolvenții claselor a VIII a pot opta în cadrul Colegiului Economic Dionisie Pop Marțian Alba Iulia pentru ruta de profesionalizare prin învățământ liceal (4 ani) sau ruta de profesionalizare prin învățământ profesional (3 ani) cu posibilitatea continuării pe ruta de profesionalizare învățământ liceal (2 ani).

Ruta de profesionalizare prin învățământ profesional (inclusiv învățământul dual)  

 • asigură o pregătire profesională specializată cu o durată de 3 ani
  • în primii doi ani de studiu formarea profesională se axează pe dobândirea de competențe cheie
  • în cel de al treilea an de studiu se diversifică și se aprofundează pregătirea profesională
 • se finalizează cu dobândirea certificatului de calificare de nivel 3, corespunzător nivelului 3 EQF
 • absolvenții au posibilitatea de a continua studiile prin înscriere în ciclul superior al liceului (clasa a XI a) sau de a se angaja pe piața muncii

Ruta de profesionalizare prin învățământ liceal tehnologic

 • cuprinde ciclul inferior și ciclul superior al liceului
  • ciclul inferior al liceului tehnologic este comun în finalităţi cu cel liceal teoretic şi vocaţional. Studiile liceale din ciclul inferior nu se finalizează  prin certificat de calificare, ci doar prin certificat de absolvire, iar orientarea studiilor este preponderent teoretică. Disciplinele din ciclul inferior al liceului tehnologic constituie numai fundamente teoretice şi ştiinţifice ale pregătirii  tehnologice din ciclul superior
  • ciclul superior al liceului tehnologic reprezintă o formă de învăţământ post-obligatoriu, cu recunoaştere atât academică, prin diploma de bacalaureat, cât şi profesională, prin certificat de calificare profesională de nivel 4
 • asigură o pregătire profesională specializată de nivel 4 CNC, corespunzător nivelului 4 EQF;
 • absolvenții ciclului superior al liceului își pot continua studiile pe ruta de profesionalizare prin învățământ postliceal (nicel 5 CNC), pot accede în învățământul superior (nivel 6 CNC) în urma promovării examenului de Bacalaureat sau se pot angaja pe piața muncii ca tehnicieni în domeniile de pregătire urmate.

RUTE DE PROFESIONALIZARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI TEHNIC

sursa: Curriculum în Învățământul Profesional și Tehnic (https://www.alegetidrumul.ro/uploads/proiecte_Brosura_CRR_RO_FINAL.pdf)

 

RUTE DE PROFESIONALIZARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI TEHNIC LA COLEGIUL ECONOMIC DIONISIE POP MARȚIAN ALBA IULIA


Notă: specializările domeniului Comerț și domeniului Alimentație sunt oferite alternativ în oferta educațională a Colegiului

 

Comunitate