Colegiul Economic "Dionisie Pop Martian

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL - 3 ANI

1 clasă / nivel

certificare calificare nivel 3

  • Domeniul: Alimentație publică și turism
    • Bucătar
    • Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație
  • se pot înscrie absolvenții clasei a VIII a
  • elevii învățământului profesional beneficiază de susţinere financiară, de 200 lei pe lună, prin Programul naţional de protecţie socială "Bursa profesională"
  • absolvenții învățământului profesional care promovează examenul de certificare a calificării profesionale, dobândesc certificat de calificare de nivel 3 al Cadrului Naţional al Calificărilor, corespunzător nivelului de referință 3 al Cadrului European al Calificărilor și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass
  • după finalizarea învățământului profesional absolvenții își pot continua studiile în învăţământul liceal (din clasa a XI-a) sau se pot angaja pe piața muncii
 

An școlar 2020-2021 - clasa a IX a

Calificare Număr clase Număr locuri COD
Bucătar 0,5 14  601
Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație 0,5 14  599
 
ACȚIUNI DE PROMOVARE A ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PROFESIONAL
Bucătar
Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație
 
 

Comunitate