Colegiul Economic "Dionisie Pop Martian

ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL - 4 ANI

5 clase / nivel

certificare calificare nivel 4

 • Domeniul: Economic
  • Tehnician în activități economice
  • Tehnician în activități economice (intensiv engleză)
 • Domeniul: Comerț
  • Tehnician în activități de comerț*
  • Tehnician în activități achiziții și contractări*
 • Domeniul: Turism
  • Tehnician în turism (intensiv engleză)
 • Domeniul: Alimentație
  • Tehnician în gastronomie* (intensiv franceză)
  • Organizator banqueting* (intensiv franceză)

* specializări oferite alternativ

 • se pot înscrie absolvenții clasei a VIII a care au promovat examenul de Evaluare națională
 • absolvenții învățământului liceal care promovează examenul de certificare a competențelor profesionale, dobândesc certificat de calificare de nivel 4 al Cadrului Naţional al Calificărilor, corespunzător nivelului de referință 4 al Cadrului European al Calificărilor și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass
 

An școlar 2020-2021 - clasa a IX a

Specializare Număr clase Număr locuri COD

Tehnician în activități economice

Tehnician în activități economice -     intensiv engleză

1

1

28

28

 102
Tehnician în activități de comerț 1 28  101
Tehnician în turism - intensiv engleză 1 28  103
Organizator banqueting - intensiv franceză 1 28 103
 
ACȚIUNI DE PROMOVARE A ÎNVĂȚĂMÂNTULUI LICEAL
 • Testimoniale
Comerț
 
 


 

Comunitate