Colegiul Economic "Dionisie Pop Martian

Examenul de certificare a competentelor profesionale

Nivelul 4

La examenul de certificare a calificării profesionale pentru obtinerea certificatului de calificare profesională de nivel 4 au dreptul să se înscrie absolvenții învățământului liceal, filiera tehnologică, din promoția curentă și din promoțiile anterioare.

Absolvenții învățământului liceal, filiera tehnologică, care susțin și promovează examenul de certificare obțin certificatul de calificare nivel 4, conform Cadrului național al Calificărilor, și suplimentul descriptiv al certificatului, în format Europass.

GRAFICUL DE DESFĂSURARE
A EXAMENULUI DE CERTIFICARE A CALIFICĂRII PROFESIONALE
NIVEL 4 - sesiunea  mai-iunie 2018
22 - 25 mai 2018 Înscrierea candidatilor
29 - 31 mai 2018 Desfăşurarea probelor de examen
4 iunie 2018 Comunicarea rezultatelor finale
NIVEL 4 - sesiunea  august-septembrie 2018
27 - 31 august 2018 Înscrierea candidatilor
3 - 4 septembrie 2018 Desfăşurarea probelor de examen
5 septembrie 2018 Comunicarea rezultatelor finale
 
DOCUMENTE UTILE
Ordinul

Ministrului
Anexa1 la

Ordinul Ministrului
Fisa

Evaluare
Precizari la

Ordinul Ministrului
 
LISTA TEMELOR DE PROIECT PENTRU FIECARE CALIFICARE 2018

Tehnician în activități economice

Tehnician în activități de comerț

Tehnician în turism

Organizator banqueting

Nivelul 3

La examenul de certificare a calificării profesionale din învăţământul profesional cu durata de 3 pot participa absolvenții învăţământului profesional de stat sau particular cu durata de 3 ani din promoţia curentă şi din promoţiile anterioare.

Absolvenţii învăţământului profesional care promovează examenul de certificare a calificării profesionale primesc certificat de calificare profesională de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, şi suplimentul descriptiv al certificatului, în format Europass.

GRAFICUL DE DESFĂSURARE
A EXAMENULUI DE CERTIFICARE A CALIFICĂRII PROFESIONALE

NIVELUL 3 - sesiunea iulie 2018
16 - 20 iulie 2018 Înscrierea candidatilor
23 - 26 iulie 2018 Desfăşurarea probelor de examen
27 iulie 2018 Comunicarea rezultatelor finale
NIVELUL 3 - sesiunea august-septembrie 2018
27 - 31 august 2018 Înscrierea candidatilor
3 - 4 septembrie 2018 Desfăşurarea probelor de examen
5 septembrie 2018 Comunicarea rezultatelor finale
 
DOCUMENTE UTILE
Ordinul

Ministrului
Anexa1 la

Ordinul Ministrului
Fisa

Evaluare
Precizari la

Ordinul Ministrului

 

LISTA TEMELOR DE PROIECT PENTRU FIECARE CALIFICARE 2018
Bucătar
Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație publică
 

 

Comunitate