Colegiul Economic "Dionisie Pop Martian

Situația repartizării elevilor de clasa a IX a, învățământ PROFESIONAL declarați ADMIȘI la Colegiul Economic ”Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia, an școlar 2020-2021

Bucătar
Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație

Locuri rămase libere pentru etapa a II a - învățământ profesional, an școlar 2020-2021

Nr. crt. Cod specializare Denumire unitate de învățământ liceală Forma de organizare
Denumire specializare nr. locuri rămase libere pentru etapa a II a de admitere
nr. locuri rămase libere pentru etapa a II a - RROMI nr. locuri rămase libere pentru etapa a II a - CES
1 601 Colegiul Economic Dionisie Pop Marțian Alba Iulia Profesional Bucătar 1 1 0
2 599 Colegiul Economic Dionisie Pop Marțian Alba Iulia Profesional Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație 6 0 0

Situația repartizării elevilor de clasa a IX a, învățământ LICEAL declarați ADMIȘI la Colegiul Economic ”Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia, an școlar 2020-2021

 

Domeniul ECONOMIC, Specializarea Tehnician în activități economice – intensiv engleză

Domeniul ECONOMIC, Specializarea Tehnician în activități economice

Domeniul COMERȚ, Specializarea Tehnician în activități de comerț

Domeniul TURISM ȘI ALIMENTAȚIE, Specializarea Tehnician în turism – intensiv engleză

Domeniul TURISM ȘI ALIMENTAȚIE, Specializarea Organizator banqueting – intensiv franceză

 Locuri rămase libere pentru etapa a II a - învățământ liceal, an școlar 2020-2021

Nr. crt. Cod specializare Denumire unitate de învățământ liceală Limba de predare Denumire specializare nr. locuri rămase libere pentru etapa a II a - liceu nr. locuri rămase libere pentru etapa a II a - RROMI nr. locuri rămase libere pentru etapa a II a - CES
1 102 Colegiul Economic Dionisie Pop Marțian Alba Iulia Română Economic 0 2 0
2 103 Colegiul Economic Dionisie Pop Marțian Alba Iulia Română Turism și alimentație 0 2 0

Calendarul examenului de bacalaureat national – 2020

Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 4.950/2019 - privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat national 2020, modificată prin Ordin MEC nr. 4680 din 08 iulie 2020

Sesiunea iunie-iulie

3-10 iunie 2020

Înscrierea candidaţilor

11-17 iunie 2020

Echivalarea şi recunoaşterea competenţelor lingvistice şi digitale

22 iunie 2020

Limba şi literatura română - proba E.a) - proba scrisă

23 iunie 2020

Limba şi literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă

24 iunie 2020

Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă

25 iunie 2020

Proba la alegere a profilului şi specializării - proba E.d) - proba scrisă

30 iunie 2020

Afişarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12,00

30 iunie 2020

Depunerea contestaţiilor în intervalul orar 16,00-20,00

1 iulie 2020

Depunerea contestaţiilor în intervalul orar 8,00 -12,00

1-4 iulie 2020

Rezolvarea contestaţiilor

5 iulie 2020

Afişarea rezultatelor finale

Etapa specială

29 iunie-3 iulie 2020

Înscrierea la etapa specială a examenului de bacalaureat (Se pot înscrie numai candidaţii care, conform certificatului medical prezentat, nu s-au putut înscrie în perioada 3-10 iunie 2020.)

3-5 iulie 2020

Echivalarea şi recunoaşterea competenţelor lingvistice şi digitale

6 iulie 2020

Limba şi literatura română - proba E.a) - proba scrisă

7 iulie 2020

Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă

8 iulie 2020

Proba la alegere a profilului şi specializării - proba E.d) - proba scrisă

9 iulie 2020

Limba şi literatura maternă - proba E. b) - proba scrisă

10 iulie 2020

Afişarea rezultatelor (ora 12,00)

 

Depunerea contestaţiilor în intervalul orar 14,00-19,00

11 iulie 2020

Rezolvarea contestaţiilor

12 iulie 2020

Afişarea rezultatelor finale (după ora 12,00)

Sesiunea august-septembrie 2020

13-24 iulie 2020

Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaţilor care au promovat examenele de corigenţe

24 august 2020

Limba şi literatura română - proba E.a) - proba scrisă

25 august 2020

Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă

26 august 2020

Proba la alegere a profilului şi specializării - proba E.d) - proba scrisă

27 august 2020

Limba şi literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă

28, 31 august- 1 septembrie 2020

Echivalarea şi recunoaşterea competenţelor lingvistice şi digitale

2 septembrie 2020

Afişarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12,00

 

Depunerea contestaţiilor în intervalul orar 14,00-20,00

3-4 septembrie 2020

Rezolvarea contestaţiilor

5 septembrie 2020

Afişarea rezultatelor finale

Documente înscriere

Cerere înscriere BAC 2020 serie curenta sesiunea II
Cerere înscriere BAC 2020 serie anterioară sesiunea II
Cerere contestație BAC
Cerere înscriere BAC 2020 serie curenta sesiunea I
Cerere înscriere BAC 2020 serie anterioară sesiunea I
Cerere recunoaștere si echivalare competențe lingvistice limbă modernă
Cerere recunoaștere si echivalare competențe digitale

 

Calendarul examenului de bacalaureat national – 2019

Anexa la OMEN nr. 4830/30.08.2018 - privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat national 2019

Detalii despre calendarul examenului de Bacalaureat

Examenul de certificare a competentelor profesionale

Nivelul 4

La examenul de certificare a calificării profesionale pentru obtinerea certificatului de calificare profesională de nivel 4 au dreptul să se înscrie absolvenții învățământului liceal, filiera tehnologică, din promoția curentă și din promoțiile anterioare.

Absolvenții învățământului liceal, filiera tehnologică, care susțin și promovează examenul de certificare obțin certificatul de calificare nivel 4, conform Cadrului național al Calificărilor, și suplimentul descriptiv al certificatului, în format Europass.

GRAFICUL DE DESFĂSURARE
A EXAMENULUI DE CERTIFICARE A CALIFICĂRII PROFESIONALE
NIVEL 4 - sesiunea  mai-iunie 2018
22 - 25 mai 2018 Înscrierea candidatilor
29 - 31 mai 2018 Desfăşurarea probelor de examen
4 iunie 2018 Comunicarea rezultatelor finale
NIVEL 4 - sesiunea  august-septembrie 2018
27 - 31 august 2018 Înscrierea candidatilor
3 - 4 septembrie 2018 Desfăşurarea probelor de examen
5 septembrie 2018 Comunicarea rezultatelor finale
 
DOCUMENTE UTILE
Ordinul

Ministrului
Anexa1 la

Ordinul Ministrului
Fisa

Evaluare
Precizari la

Ordinul Ministrului
 
LISTA TEMELOR DE PROIECT PENTRU FIECARE CALIFICARE 2018

Tehnician în activități economice

Tehnician în activități de comerț

Tehnician în turism

Organizator banqueting

Detalii despre Certificare competente profesionale

Comunitate