Colegiul Economic "Dionisie Pop Martian

Resurse umane

Personalul didactic

  • Posturile didactice sunt ocupate cu titulari, exceptie suplinirile titularilor cu catedre rezervate
  • Cadrele didactice sunt conectate puternic la reteaua de perfectionare si dezvoltare profesionala, prin interesul si participarea la cursuri de perfectionare metodico-stiintifica, cu acumulare de credite transferabile
  • Din cele 56 cadre didactice titulare, 3 cadre didactice sunt cu doctorat, 31 au obtinut gradul didactic I, 7 gradul didactic II, 13 definitivarea in invatamant si 2 cadre didactice sunt in primii doi ani de invatamânt

Personal didactic auxiliar : 6

Personal nedidactic : 10

  • Au finalizat cursuri postuniversitare (masterate) 15 cadre didactice si 2 cadre didactice sunt doctorande
  • Se constata un interes crescand pentru participarea la sesiuni stiintifice, simpozioane judetene si nationale, pentru redactarea de carti si publicatii in didactica specialitatii sau management educational.

Elevii

  • Elevii provin in general din familii organizate
  • Nu s-au inregistrat cazuri grave de indisciplina care sa impuna sanctiuni limita- exmatricularea fara drept de reinscriere in unitati de invatamant
  • Elevii, de la toate nivelurile sunt deschisi spre comunicare si implicare activa in viata organizationala, participa in numar foarte mare la actiuni/activitati extracurriculare si extrascolare, la actiuni de voluntariat
  • Grupurile-clasa din ciclul liceal (20 clase) se caracterizeaza prin omogenitate, ca nivel de pregatire initiala (intre media 8,50- 9,50) segment care se poate instrui si educa pentru performanta sau cel putin pentru rezultate medii (bune)

Comunitate