Colegiul Economic "Dionisie Pop Martian

Aceasta se măsoară în byte şi multiplii săi: 1 byte = 8 biţi = 1 octet.

Multiplii săi sunt: kilo = 210, mega = 220, giga = 230, terra = 240 , peta = 250 , exa = 260 , zetta = 270 , yotta = 280 . Şi totuşi se obişnuieşte aproximarea : 210 = 1024 ≈ 1000 = 103 .

Din 1999 s-au introdus prefixe noi pentru multiplii de tip binar pentru a evita confuzia cu puterile lui 10. Astfel avem multiplii: kibi (Ki), mebi (Mi), gibi (Gi), tebi (Ti), pebi (Pi), exbi (Ei), zebi (Zi), yobi (Yi).

Dispozitivul de memorie cu cea mai mare capacitate este HDD. Capacitatea acestora a evoluat de la 5 MB (în anii `50) la câţiva terabyte în prezent. Hard-disk-ul apare şi în playere multimedia portabile cu memorie mare (IPod).

Memoria de tip flash existentă în camere digitale, playere, USB-uri pot stoca până la zeci de GB.

Capacităţile uzuale ale CD-urilor sunt de 650-700 MB dar există şi de 870 MB.

Capacitatea unui DVD este de aproximativ 4,3 GB.

Capacitatea memoriei principale are efect asupra performanţei sistemului. Memoria principală o regăsim sub forma unor plăcuţe RAM de diverse capacităţi. Putem adăuga astfel de plăci RAM în limita numărului de sloturi de pe placa de bază.

Capacitatea memoriilor intermediare (buffer şi cache) este redusă, având câţiva megabytes  pentru memoriile buffer de la imprimante şi de la sute de kilobytes până la peste 1 MB pentru memoria cache a procesorului.

Capacitatea memoriei plăcii de bază (EEPROM sau flash) este redusă, de la 128 KB până la peste 1 MB.

Comunitate