Colegiul Economic "Dionisie Pop Martian

Dionisie Pop Marțian (1829 – 1865)

Economist, întemeietor al statisticii românești, s-a născut în 1829 la Ponor, în Munții Apuseni. A început să studieze în satul natal sub supravegherea tatălui său care era preot. Ulterior a urmat Seminarul ortodox de la Sibiu și Școala greco-catolică de la Blaj, promovând examenul de bacalaureat la vârsta de 24 de ani. Studiile superioare le-a făcut la Viena, la Facultatea de Drept și Filozofie, ca bursier al Arhiepiscopiei de Blaj. În 1857 obţine diploma de licenţă în drept şi ştiinţe politice. Același an marchează și întoarcerea lui în țară. Încă de la sosirea sa la București, a propus guvernului înfiinţarea unui birou de statistică, fiind convins de imposibilitatea cunoaşterii situaţiei economice în lipsa unei statistici organizate. A reușit să-l înființeze în 1859, cu sprijinul domnitorului Alexandru Ioan Cuza care, printr-un decret, îl și numește șef al acestui serviciu. Dionisie Pop Marțian a participat la toate cele trei adunări naționale de Blaj din anul 1848 și a fost unul dintre apropiații lui Avram Iancu deși avea doar 18 ani. A fost un susținător al reformei agrare din 1864, iar boierimea o vedea ca pe o clasă complet depăşită. A sprijinit dezvoltarea mijloacelor şi căilor de transport moderne, fiind în special interesat de rolul Dunării şi a reţelei de cale ferată, a legăturilor de transport cu Transilvania

Trecutul nostru

O scoală economică în care foarte multi aveau încredere. In perioada 1926-1929 se construieste “Caminul Ucenicilor”, a doua scoală de profil meserii din acea vreme din Alba Iulia. Unitatea scolară s-a înfiintat în 1974 si a purtat numele de Liceul Economic Alba Iulia. Unitatea a avut profilul comert si alimentatie publică, ulterior adăugându–se profilul finante contabilitate. De-a lungul timpului, numele institutiei s-a schimbat de mai multe ori, în momentul de fată numindu-se Colegiul Economic „Dionisie Pop Martian”, în memoria marelui statistician, originar din judetul Alba. Pentru judeţul Alba, liceul nostru a devenit unitate reprezentativă, în sensul că de la înfiinţare a asigurat tot necesarul de cadre de specialitate pentru toate formele de învăţământ:

Detalii despre Scurt istoric

Profilul colegiului

Suntem un colectiv a cărui principală calitate este dorinţa de a atinge nivelul excelent, materializată prin munca depusă pentru atingerea idealurilor educaţionale şi a performanţei. Colegiul Economic Dionisie Pop Martian este un nume important din peisajul învătământului albaiulian, imagine a unei institutii de invătământ dotată în concordantă cu standardele europene si cele cerute de ARACIP si care, de-a lungul existentei sale, s-a remarcat prin activităti de mare clasă, atât cele instructive-educative, cât si cele extrascolare.

Misiunea colegiului

Scoala noastră este singurul ofertant viabil de formare profesională in profilul servicii - reuniti într-un parteneriat – elevi, profesori, părinti, agenti economici, comunitate – pentru a forma absolventi competenti, autonomi, responsabili, în măsură să decidă asupra propriei cariere si să devină astfel cetăteni activi în societate. Prin participarea la activitătile scolare si extrascolare, fie ele culturale, sportive sau stiintifice, dorim să arătăm tuturor că au nevoie de colrgiul nostru, de elevi si de cadrele didactice de la Colegiul Economic “ Dionisie Pop Martian”Alba Iulia. Ne propunem crearea conditiilor de acces la educatie de calitate si înaltă performantă pentru tinerii si adultii din judetul Alba, în vederea formării ca oameni si profesionisti de carieră în domeniul servicii, în acord cu dimensiunea europeană a cerintelor vietii si pietei muncii. Serviciile oferite de scoala noastră au la bază calitatea, performanta, promovarea valorilor europene, egalitatea sanselor pentru participanti si deschiderea spre învătare pe tot parcursul vietii.

Detalii despre Misiunea si Viziunea

Obiectivele colegiului

Colegiul Economic "Dionisie Pop Martian" Alba Iulia va fi institutia în care elevii vor descoperi si îsi vor dezvolta aptitudinile, aici se va încuraja competitia si performanta, se va forma gândirea critică si vom oferi sanse reale de orientare a carierei Ne propunem crearea conditiilor de acces la educatie de calitate si înaltă performantă pentru tinerii si adultii din judetul Alba, în vederea formării ca oameni si profesionisti de carieră în domeniul servicii, în acord cu dimensiunea europeană a cerintelor vietii si pietei muncii. Serviciile oferite de scoala noastră au la bază calitatea, performanta, promovarea valorilor europene, egalitatea sanselor pentru participanti si deschiderea spre învătare pe tot parcursul vietii. .

Comunitate