Dionisie Pop Marțian (1829 – 1865)

Economist, întemeietor al statisticii românești, s-a născut în 1829 la Ponor, în Munții Apuseni. A început să studieze în satul natal sub supravegherea tatălui său care era preot. Ulterior a urmat Seminarul ortodox de la Sibiu și Școala greco-catolică de la Blaj, promovând examenul de bacalaureat la vârsta de 24 de ani. Studiile superioare le-a făcut la Viena, la Facultatea de Drept și Filozofie, ca bursier al Arhiepiscopiei de Blaj. În 1857 obţine diploma de licenţă în drept şi ştiinţe politice. Același an marchează și întoarcerea lui în țară. Încă de la sosirea sa la București, a propus guvernului înfiinţarea unui

birou de statistică, fiind convins de imposibilitatea cunoaşterii situaţiei economice în lipsa unei statistici organizate. A reușit să-l înființeze în 1859, cu sprijinul domnitorului Alexandru Ioan Cuza care, printr-un decret, îl și numește șef al acestui serviciu. Dionisie Pop Marțian a participat la toate cele trei adunări naționale de Blaj din anul 1848 și a fost unul dintre apropiații lui Avram Iancu deși avea doar 18 ani. A fost un susținător al reformei agrare din 1864, iar boierimea o vedea ca pe o clasă complet depăşită. A sprijinit dezvoltarea mijloacelor şi căilor de transport moderne, fiind în special interesat de rolul Dunării şi a reţelei de cale ferată, a legăturilor de transport cu Transilvania

Scurt istoric

O scoală economică în care foarte multi aveau încredere. In perioada 1926-1929 se construieste “Caminul Ucenicilor”, a doua scoală de profil meserii din acea vreme din Alba Iulia. Unitatea scolară s-a înfiintat în 1974 si a purtat numele de Liceul Economic Alba Iulia. Unitatea a avut profilul comert si alimentatie publică, ulterior adăugându–se profilul finante contabilitate. De-a lungul timpului, numele institutiei s-a schimbat de mai multe ori, în momentul de fată numindu-se Colegiul Economic „Dionisie Pop Martian”, în memoria marelui statistician, originar din judetul Alba. Pentru judeţul Alba, liceul nostru a devenit unitate reprezentativă, în sensul că de la înfiinţare a asigurat tot necesarul de cadre de specialitate pentru toate formele de învăţământ:

 • Invătământ liceal (curs de zi si seral)
 • Invătământ profesional (curs de zi si seral)
 • Scoală de ucenici, curs de zi
 • Invătământ frecventă redusă si fără frecventă
 • Invătământ postliceal

1990 – 2000

 • Unitatea scolară se înfrăteste cu Liceul Hotelier din Tain L.Hermitage din Franta, liceu cu profil de alimentatie publică si turism.
 • Colaborarea cu acest liceu are ca finalitate elaborarea unui manual de artă culinară româno-franceză.

1991 – 1997

 • A fost realizată si pusă în practică o nouă bază de practică în domeniul alimentatiei publice si comertului

1998 – 1999

 • Se formează primele clase de învătământ postliceal în sistemul PHARE-VET, în functie de nevoile comunitătii.

1999 – 2000

 • Unitatea scolară este cuprinsă în programul de reabilitare cu Banca Mondială. Investitia s-a finalizat la 1 decembrie 2001, pentru obiectivul „Căminul Ucenicilor” – monument istoric.
 • Au fost realizate spatii de pregătire profesională teoretică si practică în domeniul turismului si alimentatiei publice.

Misiune si Viziune

Misiunea colegiului

Scoala noastră este singurul ofertant viabil de formare profesională in profilul servicii – reuniti într-un parteneriat – elevi, profesori, părinti, agenti economici, comunitate – pentru a forma absolventi competenti, autonomi, responsabili, în măsură să decidă asupra propriei cariere si să devină astfel cetăteni activi în societate. Prin participarea la activitătile scolare si extrascolare, fie ele culturale, sportive sau stiintifice, dorim să arătăm tuturor că au nevoie de colrgiul nostru, de elevi si de cadrele didactice de la Colegiul Economic “ Dionisie Pop Martian”Alba Iulia.

Ne propunem crearea conditiilor de acces la educatie de calitate si înaltă performantă pentru tinerii si adultii din judetul Alba, în vederea formării ca oameni si profesionisti de carieră în domeniul servicii, în acord cu dimensiunea europeană a cerintelor vietii si pietei muncii. Serviciile oferite de scoala noastră au la bază calitatea, performanta, promovarea valorilor europene, egalitatea sanselor pentru participanti si deschiderea spre învătare pe tot parcursul vietii.

Viziunea colegiului

Colegiul Economic „Dionisie Pop Martian” Alba Iulia va fi institutia în care elevii vor descoperi si îsi vor dezvolta aptitudinile, aici se va încuraja competitia si performanta, se va forma gândirea critică si vom oferi sanse reale de orientare a carierei. Politica educatională promovată de noi va permite transformarea Colegiului Economic „Dionisie Pop Martian” Alba Iulia într-o scoală recunoscută pe plan national si european pentru managementul performant, pentru climatul organizational oferit, pentru finalitatea pregătirii profesionale în domeniul profilurilor existente, ca o premisă de îmbogătire economică si culturală a comunitătii locale si nationale.

Obiectivele colegiului

Colegiul Economic „Dionisie Pop Martian” Alba Iulia va fi institutia în care elevii vor descoperi si îsi vor dezvolta aptitudinile, aici se va încuraja competitia si performanta, se va forma gândirea critică si vom oferi sanse reale de orientare a carierei Ne propunem crearea conditiilor de acces la educatie de calitate si înaltă performantă pentru tinerii si adultii din judetul Alba, în vederea formării ca oameni si profesionisti de carieră în domeniul servicii, în acord cu dimensiunea europeană a cerintelor vietii si pietei muncii. Serviciile oferite de scoala noastră au la bază calitatea, performanta, promovarea valorilor europene, egalitatea sanselor pentru participanti si deschiderea spre învătare pe tot parcursul vietii. .

Profilul colegiului

Suntem un colectiv a cărui principală calitate este dorinţa de a atinge nivelul excelent, materializată prin munca depusă pentru atingerea idealurilor educaţionale şi a performanţei. Colegiul Economic Dionisie Pop Martian este un nume important din peisajul învătământului albaiulian, imagine a unei institutii de invătământ dotată în concordantă cu standardele europene si cele cerute de ARACIP si care, de-a lungul existentei sale, s-a remarcat prin activităti de mare clasă, atât cele instructive-educative, cât si cele extrascolare.

Dotarea colegiului

 • Suprafata totala :aprox. 5 000 metrii patrati(cladire + curte interioara)
 • Cladirea construita in 1972, cu 2 nivele(P+2)
 • 24 Sali de clasa, 3 laboratoare (chimie, biologie si fizica)
 • 2 cabinete de informatica, 1 cabinet AEL, 1 cabinet Discipline economice, 1 cabinet Firma de exercitiu, 1 cabinet Agentie de turism, cabinet de consiliere psihopedagogica, cabinet medical, CDI
 • Laborator Tehnica servirii, Sala de sport, 12 grupuri sanitare elevi, 4 grupuri sanitare profesori
 • Curtea scolii cuprinde teren de sport si spatii verzi in fata scolii si partea laterala cu o curte interioara.

Mijloace de comunicare

 • Exista telefoane cu linie directa la director, secretariat, contabilitate
 • Conectarea la reteaua internet la toate calculatoarele din scoala
 • Wireless gratuit
 • Holurile au fost echipate cu casete pentru afisaj informational

Resurse financiare

 • Investitii de la bugetul de stat, prin programe guvernamentale privind dotarea cu materiale si echipamente didactice (2006-2008)
 • Investitii de la bugetul local, in dezvoltatrea, conservarea patrimoniului scolar, igienizara si intretinerea spatiului scolar
 • Venituri extrabugetare obtinute din Complexul scoală si sponsorizari.

Resurse umane

Personalul didactic

 • Posturile didactice sunt ocupate cu titulari, exceptie suplinirile titularilor cu catedre rezervate
 • Cadrele didactice sunt conectate puternic la reteaua de perfectionare si dezvoltare profesionala, prin interesul si participarea la cursuri de perfectionare metodico-stiintifica, cu acumulare de credite transferabile
 • Din cele 56 cadre didactice titulare, 3 cadre didactice sunt cu doctorat, 31 au obtinut gradul didactic I, 7 gradul didactic II, 13 definitivarea in invatamant si 2 cadre didactice sunt in primii doi ani de invatamânt

Personal didactic auxiliar : 6

Personal nedidactic : 10

 • Au finalizat cursuri postuniversitare (masterate) 15 cadre didactice si 2 cadre didactice sunt doctorande
 • Se constata un interes crescand pentru participarea la sesiuni stiintifice, simpozioane judetene si nationale, pentru redactarea de carti si publicatii in didactica specialitatii sau management educational.

Elevii

 • Elevii provin in general din familii organizate
 • Nu s-au inregistrat cazuri grave de indisciplina care sa impuna sanctiuni limita- exmatricularea fara drept de reinscriere in unitati de invatamant
 • Elevii, de la toate nivelurile sunt deschisi spre comunicare si implicare activa in viata organizationala, participa in numar foarte mare la actiuni/activitati extracurriculare si extrascolare, la actiuni de voluntariat
 • Grupurile-clasa din ciclul liceal (20 clase) se caracterizeaza prin omogenitate, ca nivel de pregatire initiala (intre media 8,50- 9,50) segment care se poate instrui si educa pentru performanta sau cel putin pentru rezultate medii (bune)

Scoala este asezată într-un mediu urban dezvoltat economic raportat la alte asezări din tara. Este plasată în zona centrală a orasului, în apropiere de statii ale mijloacelor de transport în comun