Învăţământ Liceal şi Profesional 2023 - 2024

Admitere

 • Rezultate probă limba engleză intensiv clasa a-IX-a (vezi rezultate)
 • Proba la limba engleză pentru clasele cu profil limba engleză intensiv este programată în data de 01.09.2023 ora 10.00 (proba scrisă) și ora 11.30 (proba orală)
 • Program înscriere învăţământ liceal 2023 2024 (descărcă program)
 • Fisa Admitere 2023 liceu (descărcă fișa)
 • Anexa la Fisa Admitere 2023 aptitudini (descarcă anexa )

Legislatie admitere învățământ LICEAL 2023 – 2024

Admitere

Legislatie admitere

Învăţământ Liceal si Profesional 2022 - 2023

Rezultate admitere învățământ liceal, an școlar 2022 – 2023

Anunt contestatii bacalaureat sesiunea AUGUST – SEPTEMBRIE 2022

Proba la limba franceză pentru clasele cu profil limba franceză intensiv este programată în data de 01.09.2022 ora 09.00

Proba la limba engleză pentru clasele cu profil limba engleză intensiv este programată în data de 26.08.2022 ora 10.00

Rezultate probă Limba Engleză – Filiera Intensivă august 2022

 1. Programarea examenelor de diferență în vederea transferurilor pentru anul școlar 2022-2023 (descărcă lista cu programările)
 2. Candidaţi admiși la Colegiul Economic „Dionisie Pop Martian” Alba Iulia, Judeţul Alba (descărcă rezultatele)
 3. Program înscriere liceu (descărcă programul)
 4. Cerere înscriere liceu (descărcă cererea)
 5. Coperta dosar înscriere (descarcă coperta)
 6. Consimţământ prelucrare date elev (descarcă consimţământ)
 7. Anexa 5 – 2022 (descarcă anexa)
 8. Acte necesare înscriere liceu (descarcă actele necesare)

Anul școlar 2022-2023

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat în anul școlar 2021 – 2022 se va desfășura potrivit cadrului normativ aprobat de Ministerul Educației, mai exact ordinul nr. 5.457/31.08.2020 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022. Informații suplimentare aflați pe: https://www.edu.ro/admitere-liceu-si-inv-profesional

 • Lista candidatilor declarați adminși și a celor respinși, învatamânt profesional de stat cu durata 3 ani, Etapa a II-a – descarcă rezultatele
 • Rezultatele obținute la proba suplimentară de admitere în Învățământul Profesional, calificarea Bucătardescarcă rezultatele
 • lista candidaţilor înscrişi la sesiunea a-II-a – descarcă lista
 • etapa a-II-a de admitere – locuri libere

Informații cu privire la derularea probei suplimentare de admitere în Învățământul Profesional – calificare Bucătar :

 • Numărul de candidați depășește numărul de locuri și în data de 01.08.2022 ora 10:00, Sala 4 se susține proba suplimentară – disciplina Matematică

Învăţământ Liceal si Profesional 2021 - 2022

Rezultate admitere învățământ liceal, an școlar 2021-2022 – etapa I

Elevii declarați ADMIȘI la Colegiul Economic ”Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia, an școlar 2021-2022

 • Domeniul ECONOMIC, Specializarea Tehnician în activități economice – intensiv engleză (descarcă rezultatele)
 • Domeniul COMERȚ, Specializarea Tehnician în achiziții și contractări (descarcă rezultatele)
 • Domeniul TURISM ȘI ALIMENTAȚIE, Specializarea Tehnician în turism – intensiv engleză / Specializarea Tehnician în gastronomie – intensiv franceză (descarcă rezultatele)

Înscriere învățământ liceal 2021-2022

 1. Program înscriere liceu (descărcă programul)
 2. Cerere înscriere liceu (descărcă cererea)
 3. Coperta dosar înscriere 2021 liceu (descarcă coperta)
 4. Contract educațional 2021-2022 (descarcă contract)
 5. ANEXA 5-2021 (descarcă anexa)
 6. Acte necesare înscriere liceu (descarcă actele necesare)

Admiterea elevilor la clasele cu predare intensivă a limbii moderne se face în conformitate cu prevederile cap. II din
Anexa 4 la ordinul MEC nr 5457/31.08.2020

Rezultate admitere Școala profesională de 3 ani, an școlar 2021-2022 – etapa I

Elevii declarați ADMIȘI la Colegiul Economic ”Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia, an școlar 2021-2022

 • Calificarea BUCĂTAR
 • Calificarea OSPĂTAR(chelner), vânzător în unități de alimentație

Înscriere Școala profesională 2021-2022

Învățământul profesional cu durata de 3 ani se va desfăşura, după clasa a VIII-a și va cuprinde clasele a IX-a, a X-a, și a XI-a.
Se pot înscrie:

 • elevii care promovează clasa a VIII-a în anul curent,
 • absolvenții clasei a VIII-a din seriile anterioare anului școlar în curs,
 • elevii din învăţământul special care finalizează învăţământul secundar inferior, cu respectarea reglementărilor în vigoare

Acte necesare

 1. Program înscriere școala profesională de 3 ani (descarcă program)
 2. Cerere înscriere școala profesională (descarcă cererea)
 3. Coperta dosar înscriere 2021 școala profesională (descarcă coperta)
 4. Contract educațional 2021-2022 (descarcă contract)
 5. Acte necesare înscriere școala profesională (descarcă actele necesare)